ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26/11/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ High Mast ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)

https://drive.google.com/file/d/1VOMFn1g7TsNvB691dY-yAXeuBCS_tGDg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1skmhnHQfJ5uG9rOKIa-fpDJn_I4Bwo1W/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ