ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/11/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร

https://drive.google.com/file/d/1F1bmAMByWEV1xHRcTKdRX-tCoZ74bCbo/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ