ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/11/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1IEw458kDAVbjJzy3AWCnJYWfyzM1QrnK

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ