ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/11/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ

https://drive.google.com/file/d/1Cu7tk1aYJ2u-cvR815DSoM6S4FjGVJ6m/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ