ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/10/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1lACI95pJ8vljfWJYD1nTakWmx-kgzfMR

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ