ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/10/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศิลปะการแสดงตามโครงการจัดงานประเพณี ลากพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1mqFjnf1wm0t1aN4ZMmH0VR6zkKOzXF5l/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ