ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/10/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งใน - บ้านนาบน (นศ.ถ.1-0054) ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1lFZhQmq42jyNxGKlYWFGLhkBNWx-spIs

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ