ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/10/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ทำความสะอาด สวนสาธารณะและสถานที่ราชการ โครงการจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1GypzrTJxDb_OzCYaelxf1AlsSKxnpm_N/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ