ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/10/2019 |
ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ