ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 02/09/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงถนนสายแยกทางหลวง 4110 - บ้านพอโกบ (อบจ.นศ.6203) หมู่ที่ 5 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1NbS6sgTHSyXSearYmq3z4GGtHlGeHIjh/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ