ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 02/09/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านทุ่งเกราะ - บ้านป่าพยุ หมู่ที่ 8 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1T0b9Tl9axgzPOICxy1XvxUFI_w5sB2WN/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ