ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/09/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง, คุณลักษณะ 1 :https://drive.google.com/open?id=1l-DUesBP58Rs4ZpoyqMTjVxgY0yvBcWS

คุณลักษณะฯ 2 : https://drive.google.com/open?id=16tNSVfXyySC8hpBI6rpQczUBhUbN-qv-

คุณลักษณะฯ 3 : https://drive.google.com/open?id=1ySOphWQPkMqiUsu7h2mlYTb4jdMrdPnV

คุณลักษณะฯ 4 : https://drive.google.com/open?id=1S_e4wr0L9jeuONOcozcokJ1GHVOdfZVL

คุณลักษณะฯ 5 : https://drive.google.com/open?id=1sXLGFrxzyQI-oy4lhvklk-pNbyp83cj_

คุณลักษณะฯ 6 : https://drive.google.com/open?id=1sxPTTyPjEZpnemZTQ12W73SQJXREBUS8

คุณลักษณะฯ 7 : https://drive.google.com/open?id=14IyJIHXZOTHd5KVQ7c8omvUREd9oEeai

คุณลักษณะฯ 8 : https://drive.google.com/open?id=1ZztrZpzewoM6qJ8yOqaGvMG4wBFqSzuh

คุณลักษณะฯ 9 : https://drive.google.com/open?id=1zHKzArfEDgXxDo8GTOOY0cQYYYlOTn6H

คุณลักษณะฯ 10 : https://drive.google.com/open?id=1L6FO8Gg2Ilx-brsChrhZJ2Fi5Xo2mkWE

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ