ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/09/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายต้นเลียบ- ท่าหลุมพอ หมู่ที่ 5 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1wwieyT8Zj4QWtqVI4haGxoG7AH8BBfBX

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ