ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/09/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนแค-บ้านหนองจระเข้ (นศ.ถ.1-0107) ตำบลทรายขาว, ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1LQg_17gb5RhtrBoTP_9NajpfC3fNObhB/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ