ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/09/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองขุด-บ้านบางนบ (นศ.ถ.1-0094) ตำบลบางนบ, ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1VdvvwqjjLDqK1G8raREqL95grARGggJ1/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ