ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/09/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซ่อมสร้างถนนลาดยางACสายวัดวัวหลุง-วัดสามัคยาราม (นศ.ถ. 1-0103) ตำบลหินตก ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางAC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1rOo5L98Pn533XFR_tHRjpFmOkrzBtlZm

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 




























.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ