ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 04/09/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ, ประตูเข้า-ออก และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสำนักขัน ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/107D3ltxtvSg0JylzGS8rcUqA__qPVy3w/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ