ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/08/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนแค - บ้านหนองจระเข้ (นศ.ถ.๑-๐๑๐๗) ตำบลทรายขาว, ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1EHDLAewHIASRgsAKvd2OSHil0tx9PI0c/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ