ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/08/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางACสายแยกทางหลวง 401 - บ้านเขาใหญ่ (นศ.ถ.1-0069) ตำบลสิชล, ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/open?id=1FbjSonzlluhgjiSmgQsPK9OkCI7rG3Y3

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/open?id=11-Jbw0iEQ6WfInTafbjmSpkPmm9mPeHE

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ