ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/08/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1BI7Bm4O7nkv5QG5hfvmkMeFvdUHegptS/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ