ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/08/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางACสายบ้านท่าน้อย - บ้านท่าสำเภา (นศ.ถ.1-0075) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement In - Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1qgFfZkHE21nBdsyMKUufpjYqmErPgCac

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ