ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/08/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางACสายบ้านท่าน้อย - บ้านท่าสำเภา (นศ.ถ.1-0075) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement In - Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1qgFfZkHE21nBdsyMKUufpjYqmErPgCac

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ