ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/07/2019 |
เปิดเผราคากลาง เรื่องจ้างจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาช อำเภอบางขัน

https://drive.google.com/open?id=1Q7avnpFClC5TxkFmEnIN_jQ3sDetPyv0

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ