ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/07/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตมโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอบางขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1naiHxq-WSDqeqVjpsW0MjqV9cBe-YyPQ

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ