ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/07/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปนระกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายสามแยกนางนงค์ - บ้านช่องควน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1qUr8L2rMgsuVEzeh5dsIOgGkv2LLBS8j

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ