ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/07/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างถนนตามภารกิจถ่ายโอน (เสริมผวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฉวาง-ตลาดทานพอ (นศ.1-0029)ฯ

https://drive.google.com/open?id=15xBax5KTCq4X09cubcPRAxBpmGT91e_I

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ