ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/07/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางออก - บางวุน หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/18wnN4-PDNtteVnFR9DXt4mz_eEhwqUir/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ