ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/07/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านบางทองคำ - บ้านเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1SKvh5LgbyDoQKn40nPjtdBs_2bH3JC6N

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ