ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/07/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1MxylJJwokfaS4d9yb9BAvIZl-mV6krPX

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ