ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/07/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหน้าวัดเขาพระทอง หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งไม้ไผ่ หมู่ที่ 5 - สามแยกโรงรมบ้านทุ่งโชน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1ZOextaqIxgK9JxM674GPq_2urSCiOMe9

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ