ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/06/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการออกแบบอัตราส่วนผสมงานปรับปรุงคุณภาพพื้นทางเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง : https://drive.google.com/open?id=1CHwMZ6RCQ62-RR9u3IlOz0Eynprnuyrv

คุณลักษณะฯ 1 : https://drive.google.com/open?id=1cDIeNSha83oDCW4kEthvPiSohrg-FUGM

คุณลักษณะฯ2 : https://drive.google.com/open?id=1EFysMAeBlXer8MSD3fDABrmvHF3ds3Ck

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ