ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/06/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหน้าวัดเขาพระทอง หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งไม้ไผ่ หมู่ที่ 5 - สามแยกโรงรมบ้านทุ่งโชน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1vD4Kz7hkc-ZGHZftOl3Ro0i5yFe9GW6z

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ