ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/06/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านบางพูด - บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5, 7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1SvrslDlT3DLmJc64BlrKFd9SjUHl9In9

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ