ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/06/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปรายราง - วัดถลุงทอง หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 1 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1eqCr3Ldt5gt1QZyhSGChMikt6xbSL-Hr

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ