ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/06/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมุขธาราม -บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 7,8 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

https://drive.google.com/open?id=1WAgVuujAXVsPR2QG-xsY0ESyEzE6mfjK

https://drive.google.com/open?id=1tyb1G9HkoMEhl6dLYHuHpqizvV7cj3MX

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ