ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/06/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขยายเขตท่อเมนส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1GFNHC3reedwADV6oKQmXbHy329K5Qff0

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ