ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/05/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 6 คัน

https://drive.google.com/file/d/1f67unDPTbcPVdr3sT51MmUbOmIfg95yw/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ