ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/05/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายทางเข้าโรงเรียนนบพิตำ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1qOH1yFf_hMjTTU_j5L52wwXHyafBL1bv/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ