ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/05/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลง-คลองเสียน หมู่ที่ 8,6,9 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=15z1CZhx2QTLrO0q3Ei90wrn1UOQ2xr_l

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ