ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/05/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ฯ (จากสี่แยกถนนยุทธศาสตร์ถึงถนนพาดทางรถไฟสายทุ่งสงกันตัง) ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1MqvZDAfu9hVEwKuQP0EfUa4EPaK9OoKI

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ