ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/04/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านดอนดาน - บ้านโคกคราม หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=19ynx8lqBkp7UoQUjLEYyqTa2U_xaPQXZ

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ