ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/04/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานฝายไม้เสียบ F6 (อบจ.นศ.3406) (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1FDyj4G9xAsp6pAkMBYDiLJeYsLMe-mrz/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ