ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/04/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงถนนสายสามแยกกะเปียด - สถานีรถไฟกะเปียด หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=11wh73OinQlJW0Zk-ttB2iFu_eRCNnIH1

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ