ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/04/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองพุก หมู่ที่ 6 ตำบลควนกรด หมู่ที่ 1, 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1KkZAKlUK8cqXn7w4vS8FKnFp7bK8-fEh

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ