ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/04/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านปัง - บ้านหนองแค หมู่ที่ 3, 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=14YKsH26O4Z5JHxn8ofT-rTkrGOhlX5vi

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ