ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/04/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งขันหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1tFJ-JrLztDGpgUDL4Dt22Ws4IsPUv3QK

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ