ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/04/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายชลประทาน - เกาะร้าว หมู่ที่ 7 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1DHtSuYGscDlDvkhB-jLauUotS6bxTLGF

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ