ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/04/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 297 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1-7ENoTT5VdiW9uud_AECbc4yDX3YVETO/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ