ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/03/2019 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนวัดท้ายทะเล - บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด เชื่อมต่อกับพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1mIItmNVVAalpUBV1xyTsT4jp_XCtUlB5

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ