ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านปัง-บ้านหนองปอ หมู่ที่ 3,5 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1XuowoCtgi4OGyrElOMpZK4yB39hWGZzS

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ