ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายพัฒฮุลมูนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1ncvosF8pkhFyxi2ajJw_uf24aq_BcrXs

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ